Waterschap en Defensie oefenen hoogwaterscenario in crisisoefening Lek(ke) dijk

Gepubliceerd op 28 april 2022

Van maandag 9 tot en met donderdag 12 mei organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met Defensie een meerdaagse crisisoefening met de naam ‘Lek(ke) dijk’. Langs de Lekdijk zijn in Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug op maandag, dinsdag en woensdag totaal ruim vijftig militairen en honderddertig waterschapsmedewerkers actief. Ze oefenen een scenario waarin het hoogwater is en de Lekdijk het behoorlijk te verduren krijgt.

Dijkwachten en militairen inspecteren de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven te voet in meerdere rondes, zowel overdag als ‘s avonds; zij zoeken naar (gefingeerde) zwakke plekken en wellen in de dijk. Dijkwachten en militairen zijn herkenbaar aan hun felgekleurde hesjes en lopen zowel op de weg als op het talud van de dijk.

Daarnaast oefenen waterschapsmedewerkers en militairen op verschillende locaties met het nemen van maatregelen op plekken waar water de dijk (zogenaamd) dreigt te ondermijnen.

Oefenen op de Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Utrecht en de Randstad tegen overstromingen. Mocht het misgaan, dan treft dat een miljoen mensen achter de dijk en kan de schade oplopen tot 20 miljard euro. Met het veranderende klimaat, krijgen we te maken met vaker en hoger hoogwater. Daarom werken we de komende jaren aan het versterken van de Lekdijk. En tegelijkertijd oefenen we regelmatig de maatregelen die we als waterschap bij hoogwater treffen. Zo zijn we optimaal voorbereid voor als het nodig is.

Het waterschap kan in crisissituaties een beroep doen op Defensie voor ondersteuning. Het is belangrijk om die inzet te oefenen om tijdens een echte crisis goed samen te kunnen werken. Dit kan zijn tijdens periodes van hoogwater, bij wateroverlast maar ook tijdens droogte.


Meer informatie

Achtergrondinformatie over crisisbeheersing bij het waterschap en de verschillende watercrises is te vinden op onderstaande website.