Waterschap en Defensie oefenen hoogwaterscenario in crisisoefening

Header mailchimp logo Sterke Lekdijk

Beste belangstellende,

Waterschap en Defensie oefenen op de Lekdijk

Crisisoefening Lek(ke) dijk

Van maandag 9 tot en met donderdag 12 mei organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden samen met Defensie een meerdaagse crisisoefening. Langs de Lekdijk zijn dan ruim vijftig militairen en honderddertig waterschapsmedewerkers actief. Door regelmatig te oefenen, zijn we goed voorbereid op hoogwater en andere crisissituaties rondom waterveiligheid. De oefening heeft dus niets te maken met de dijkversterkingsplannen.

Woont u aan of bij de Lekdijk? Dan heeft u hierover als het goed is al bericht ontvangen. Op onze website leest u meer over de oefening.

Namens het programmateam Sterke Lekdijk,

Marjolein Meerburg
Omgevingsmanager