Nieuwsbrief vaststelling plan op hoofdlijnen dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 7 juli het Voorkeursalternatief voor dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis vastgesteld. Dit houdt in dat het plan voor de dijkversterking op dit deel van de Lekdijk is goedgekeurd voor verdere uitwerking.

Bekijk de plannen in het digitale bezoekerscentrum

Vanaf heden is het digitale bezoekerscentrum weer 24/7 geopend. Hierin kunt u alle informatie over het Voorkeursalternatief bekijken.

Naar het digitale bezoekerscentrum >

Meer informatie op de website

Op onze website leest u alle informatie over het Voorkeursalternatief en vindt u ook het kaartmateriaal en de documenten uit het digitale bezoekerscentrum.

Naar de website >

Met vriendelijke groet,
Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager Culemborgse Veer-Beatrixsluis