Algemeen Bestuur waterschap stelt Voorkeursalternatief dijkversterking vast

Het Algemeen Bestuur van het waterschap heeft op 7 juli het Voorkeursalternatief voor dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis vastgesteld. Dit houdt in dat het plan voor de dijkversterking op dit deel van de Lekdijk is goedgekeurd voor verdere uitwerking.

Plan op hoofdlijnen

Het Voorkeursalternatief is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Hier is twee jaar lang aan gewerkt in de verkenningsfase. In deze fase zijn alle ideeën, kansen en opgaven steeds verder getrechterd, totdat er één plan is overgebleven: het Voorkeursalternatief. Dit is na alle afwegingen het best mogelijke ontwerp voor de dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis.

Wat staat er in Voorkeursalternatief?

Het Voorkeursalternatief heeft de naam: ‘Waterliniedijk door bijzonder landschap, met kansen voor innovatie, recreatie en natuur’. Hierin staat beschreven hoe de dijk gaat worden aangepakt én welke kansen er zijn om samen met de gebiedspartners het gebied ook mooier te maken. De belangrijkste kenmerken op een rij:

  • Versterking van de dijk vindt grotendeels plaats door middel van verticale constructies aan de landzijde van de dijk.
  • Tussen de Beatrixsluis en Fort Honswijk wordt aan de kant van de boerderijen het binnentalud licht verflauwd om het faalmechanisme ‘afschuiven grasbekleding binnentalud’ op te lossen.
  • Tussen Fort Honswijk en de spoorbrug is er geen waterveiligheidsopgave.
  • Bij het dijkvak ten oosten van de A27 wordt de al aanwezige binnendijkse berm met een halve meter opgehoogd.
  • Kansen voor innovatie, recreatie, cultuurhistorie en natuur zijn onderzocht en worden waar mogelijk meegenomen bij de dijkversterking, ten behoeve van het behouden én versterken van de ruimtelijke kwaliteit.

Bekijk het volledige Voorkeursalternatief >
Bekijk de factsheets per dijkvak >

Hoe gaat het verder?

Na vaststelling van het Voorkeursalternatief gaat het waterschap, in overleg met bewoners en gebiedspartners, het ontwerp voor de dijk verder in detail uitwerken. Dit heet de planuitwerkingsfase. Hier is het waterschap ongeveer drie jaar mee bezig, waarna in de derde en laatste fase de dijkversterking wordt gerealiseerd.


Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Culemborgse Veer - Beatrixsluis

Digitale bezoekerscentrum weer geopend

Vanaf heden is het digitale bezoekerscentrum weer 24/7 geopend. Hierin kunt u alle informatie over het Voorkeursalternatief bekijken.

Informele zienswijze indienen

We nodigen u uit om het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking goed te bekijken in ons digitale bezoekerscentrum. Zo bent u op de hoogte van de gemaakte plannen. Verder heeft u de mogelijkheid om een informele zienswijze in te dienen tot en met 9 september 2021. Hoe u uw reactie kunt indienen, vindt u terug in ons bezoekerscentrum. De reacties op de plannen nemen we waar mogelijk mee in het verdere proces van de dijkversterking.

Meer informatie en contact

Heeft u vragen of wilt u reageren op de vaststelling van het Voorkeursalternatief en de aankomende planuitwerkingsfase? Neem contact op met omgevingsmanager Annelien Ter Meer via sterkelekdijk@hdsr.nl of telefoonnummer 030-63 45 971.