Kijk de livestream over het Voorkeursalternatief terug

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

Afgelopen week organiseerden we digitale bewonersavonden in de vorm van een interactieve livestream. In deze nieuwsbrief leest u hoe u de livestream kunt terugkijken.

Waar gaat de livestream over?

Tijdens de livestream hebben Annelien Ter Meer, Leonie de Jong en Els Otterman het Voorkeursalternatief toegelicht. Dit is het plan op hoofdlijnen. Ook ging het over het proces naar dit plan toe, de veiligheidsopgave, het digitale bezoekerscentrum en hoe het verdere traject van de dijkversterking eruit ziet.

Beantwoording van vragen

Tijdens de digitale bewonersavonden op 2 en 4 maart zijn er vragen gesteld door bewoners en andere belangstellenden. Veel van die vragen zijn al tijdens de uitzending behandeld. Uiterlijk half maart vindt u alle vragen en antwoorden terug op de pagina van Culemborgse Veer - Beatrixsluis.

Kijk de livestream terug

Bekijk de registratie van de livestream terug op onze website. De stream begint op 10.20.

Hartelijke groet,

Annelien Ter Meer

Omgevingsmanager Culemborgse Veer - Beatrixsluis