Kansrijke oplossingen dijkversterking, wat vindt u ervan?

Header mailchimp logo SLD - CUB

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis zit halverwege de verkenningsfase. Samen met de omgeving en gebiedspartners hebben we gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen, die we beschreven hebben in de Nota Kansrijke Oplossingen. Nu willen we graag hierover in gesprek met u. Wat is er goed? Wat kan er nog beter? Hebben we al uw suggesties goed overgenomen?

Digitale bijeenkomsten en inloopbijeenkomst Fort Honswijk

In coronatijd zien de bewonersbijeenkomsten er wat anders uit dan u van ons gewend bent. We organiseren twee digitale bijeenkomsten ( 27 augustus en 1 september) en een inloopbijeenkomst (2 september) op Fort Honswijk. In alle gevallen werken we met tijdslots en inschrijven. Digitaal om op een fijne manier met elkaar in gesprek te gaan, op het fort om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. De digitale bewonersavonden en de inloopbijeenkomst hebben hetzelfde programma en inhoud. Het is voldoende om in te schrijven voor één van de mogelijkheden.

Meer informatie en inschrijven

Op onze website vindt u meer informatie over de bijeenkomsten en de Kansrijke Oplossingen. Ook kunt u zich via onze website direct inschrijven voor de bijeenkomsten. Zien we u tijdens de bewonersbijeenkomsten?

Namens het gehele team,

Annelien ter Meer
Omgevingsmanager Culemborgse Veer - Beatrixsluis