Kansrijke oplossingen dijkversterking, wat vindt u ervan?

De dijkversterking Culemborgse Veer – Beatrixsluis zit halverwege de verkenningsfase. Samen met de omgeving en gebiedspartners hebben we gewerkt aan mogelijke oplossingsrichtingen, die we beschreven hebben in de Nota Kansrijke Oplossingen. Nu willen we graag hierover in gesprek met u. Wat is er goed? Wat kan er nog beter? Hebben we al uw suggesties goed overgenomen?

Drie kansrijke oplossingen

Dijk als behouder en versterker van de bestaande situatie

Bij deze oplossing wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk in stand houden van de bestaande situatie door het versterken van de dijk met constructies in de dijk. Meekoppelen van wensen en ambities is in deze oplossing geen primair doel.

Dijk in recreatie- en rustgebied nabij de stad met versterking van cultuurhistorie

Er wordt uitgegaan van het versterken van het recreatieve gebruik van het gebied rondom de dijk als uitloopgebied van Utrecht. Het type recreatie is afhankelijk van het huidige gebruik. Om deze elementen te kunnen realiseren wordt in deze oplossing met binnendijkse bermen gewerkt.

Duurzame dijk als ecologische verbinder en natuurontwikkeling

In deze oplossing ligt de nadruk op duurzaamheid en het versterken van de natuurwaarden van het gebied rondom de dijk. In deze oplossing wordt gewerkt met buitendijkse klei-inkassingen, binnenbermen en constructies in de dijk. Ook een as-verschuiving behoort hier tot de mogelijkheden.

Bekijk de drie kansrijke oplossingen in beeld aan de hand van een flyer. Download de flyer (pdf, 1.8 MB).

Bijeenkomsten in coronatijd

Een traditionele bewonersbijeenkomst waarbij we veel inwoners tegelijk ontvangen in dezelfde ruimte is vanwege corona helaas niet mogelijk. Gelukkig zijn er alternatieven. We organiseren twee digitale bijeenkomsten en een inloopbijeenkomst op Fort Honswijk. In alle gevallen werken we met tijdslots en inschrijven. Digitaal om op een fijne manier met elkaar in gesprek te gaan, op het fort om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen. De digitale bewonersavonden en de inloopbijeenkomst hebben hetzelfde programma en inhoud. Het is voldoende om in te schrijven voor één van de mogelijkheden.


Kansrijke Oplossingen in beeld

Bekijk de Kansrijke Oplossingen op kaart in een handige flyer.

Inloopbijeenkomst Fort Honswijk

Op woensdag 2 september organiseren we een inloopbijeenkomst op Fort Honswijk. Voor deze bijeenkomst werken we wederom met tijdslots en een vaste looproute, zodat we de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Voor de inloopbijeenkomst geldt dat u binnen het aangegeven tijdslot verwacht wordt. Zo houden we het voor iedereen veilig.

Woensdag 2 september

 • 16.00 – 17.00u
 • 17.00 – 18.00u
 • 18.00 – 19.00u
 • 19.00 – 20.00u
 • 20.00 – 21.00u

Digitale bijeenkomsten

Op donderdag 27 augustus en dinsdag 1 september organiseren we digitale bewonersavonden. U kunt daarbij kiezen, per avond, uit drie tijdslots. De sessies duren een uur en vinden plaats via Microsoft Teams. U hoeft geen extra software te installeren, voorafgaand aan de sessie ontvangt u een deelnamelink voor de digitale bijeenkomst.

Donderdag 27 augustus

 • 18.00 – 19.00u
 • 19.15 – 20.15u
 • 20.30 – 21.30u

Dinsdag 1 september

 • 18.00 – 19.00u
 • 19.15 – 20.15u
 • 20.30 – 21.30u