Bekijk de reactienota bij het Voorkeursalternatief op onze website

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

Tussen 22 februari en 14 maart presenteerden we het concept Voorkeursalternatief voor Culemborgse Veer - Beatrixsluis. U toonde veel belangstelling hiervoor, stelde vragen en bracht suggesties naar voren. Deze inbreng is verzameld in de reactienota bij het concept Voorkeursalternatief.

Wat is een reactienota?

De reactienota bevat alle binnengekomen vragen en opmerkingen rond het concept Voorkeursalternatief. Deze inbreng nemen we mee de komende tijd als we het concept gaan opwerken tot een definitief Voorkeursalternatief. In juli moet dit plan door het algemeen bestuur van het waterschap worden vastgesteld.

Bekijk de reactienota op onze website

Op de website van project Culemborgse Veer – Beatrixsluis vindt u de reactienota met alle vragen, suggesties en antwoorden die zijn binnengekomen op het Voorkeursalternatief. Mocht u nog een vraag of suggestie hebben ten aanzien van het gepresenteerde plan op hoofdlijnen, laat het ons dan weten. Contactgegevens vindt u op onze website.

Met vriendelijke groet,
Annelien Ter Meer
Omgevingsmanager