9 september 2021 – sluitingsdatum indienen informele zienswijzen

Header mailchimp logo SLD - CUB

Beste belangstellende,

Op 7 juli heeft het algemeen bestuur van ons waterschap het Voorkeursalternatief vastgesteld – het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis. Dit dijkversterkingstraject bevindt zich in de planuitwerkingsfase, een fase waarin we het Voorkeursalternatief verder uitwerken. Hoewel het Voorkeursalternatief is vastgesteld, kunt u hier nog steeds op reageren tot en met 9 september 2021 door het indienen van een informele zienswijze.

Informele zienswijze indienen

U mag uw reactie op uw eigen manier verwoorden en bijlagen meesturen om uw verhaal te illustreren of kracht bij te zetten. Uw zienswijze kunt u op de volgende wijze naar ons sturen, onder vermelding van ‘Informele zienswijze Voorkeursalternatief – Culemborgse Veer-Beatrixsluis’:

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
T.a.v. Annelien Ter Meer-Ronda
Postbus 550
3990 GJ Houten

Wat doen we met uw reactie?

Met uw informele zienswijze willen we een zo volledig mogelijk beeld vormen van wat er leeft bij u als betrokkene bij de dijkversterking. De informele zienswijzen nemen we mee in de verdere uitwerking van het plan voor de dijkversterking. Alle reacties verzamelen we in een reactienota, evenals onze antwoorden. In oktober plaatsen we deze reactienota op onze website. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt dan ook persoonlijk per brief onze reactie.

Vragen?

Meer informatie over de informele zienswijzen vindt u op onze website en in het digitale bezoekerscentrum. Heeft u vragen over dit onderwerp of de dijkversterking in het algemeen, dan kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 5524 0572.

We kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Annelien Ter Meer-Ronda

Omgevingsmanager Culemborgse Veer-Beatrixsluis