Hoe ziet het participatietraject eruit?

De Lekdijk tussen Culemborgse Veer - Beatrixsluis wordt versterkt in het kader van project Sterke Lekdijk. Daarbij betrekken we volop de omgeving. In een infographic hebben we het participatietraject in beeld gebracht.

Drie fases

De dijkversterking tussen Culemborgse Veer en de Beatrixsluis doorloopt drie fases: de verkenning, de planuitwerking en de realisatie. In iedere fase betrekken we u uitgebreid bij de plannen en waar we mee bezig zijn. Op dit moment bevindt het project zich in de verkenningsfase. In de flyer staan de stappen genoemd die we doorlopen.

Download de flyer

De flyer is te downloaden in JPEG en PDF:

Schrijf u in voor de bewonersbijeenkomst Kansrijke Oplossingen

Zoals hierboven aangegeven betrekken we u en andere belanghebbenden uitgebreid bij het maken van het ontwerp voor de dijkversterking. Deze en volgende week organiseren we bijeenkomsten over de kansrijke oplossingen die we hebben gemaakt. Deze kansrijke oplossingen zijn tot stand gekomen samen met de omgeving. Heeft u zich al ingeschreven?

Meer informatie en inschrijven


Flyer participatie voorkant

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord: de Lekdijk wordt versterkt. Ook het traject tussen de Beatrixsluis en het Culemborgse Veer. In deze flyer leggen we uit wat de planning is en hoe u actief mee kunt denken en doen. Planning dijkversterking Culemborgse Veer - Beatrixsluis op hoofdlijnen: 2019-2021 Verkenningsfase, 2021-2023 Planuitwerkingsfase, 2024-2026 Realisatiefase.