Reactienota bewonersavonden Kansrijke Oplossingen

Eind augustus en begin september hebben we drie bewonersbijeenkomsten georganiseerd over de Nota Kansrijke Oplossingen. Tweemaal digitaal, één keer coronaproof op Fort Honswijk. Daarbij zijn we in gesprek gegaan met u en hebben we veel waardevolle reacties ontvangen. Deze reacties hebben we gebundeld in de Reactienota bewonersavonden Kansrijke Oplossingen.

Verslag en reacties

In de Reactienota leest u een kort verslag van de bewonersbijeenkomsten. Vervolgens staan de reacties gesorteerd per avond (fysiek of digitaal). Hierdoor krijgt u ook inzicht in de reacties op de kansrijke oplossingen die andere bewoners en belangstellenden gegeven hebben.

Wat doen we met de reacties?

Ingebrachte reacties op de kansrijke oplossingen nemen we mee op weg naar het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Om tot dat plan te komen, kijken we onder andere naar haalbaarheid en de effecten op de omgeving van verschillende bouwstenen of meekoppelkansen. Indien bewoners een bepaalde meekoppelkans als negatief beschouwen, heeft dat gevolgen voor de haalbaarheid ervan. Wensen van bewoners worden daarnaast opgenomen als klanteis. Per fase kijken we of een wens kan worden meegenomen met de dijkversterking. De indiener krijgt hierover terugkoppeling.

Bekijk de Reactienota

Lees de Reactienota Kansrijke Oplossingen.


Vragen / contact

Heeft u vragen over de Reactienota? Is uw reactie niet of onjuist verwerkt in deze nota? Of heeft u nog een aanvullende reactie op de kansrijke oplossingen? Laat het ons weten. Neem hiervoor contact op met omgevingsmanager Annelien Ter Meer via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 5524 0572.