Reactienota concept Voorkeursalternatief staat online

Tussen 22 februari en 14 maart presenteerden we het concept Voorkeursalternatief voor dit traject. U toonde veel belangstelling hiervoor, stelde vragen en bracht suggesties naar voren. Deze inbreng is verzameld in de reactienota bij het concept Voorkeursalternatief.

Wat is het Voorkeursalternatief?

Het Voorkeursalternatief is het plan voor de dijkversterking op hoofdlijnen, waarbij we per deel van de dijk aangeven welke maatregelen kansrijk zijn. In de volgende fase, de planuitwerkingsfase, werken we het plan verder uit tot een definitief ontwerp voor de dijkversterking. Dan wordt ook duidelijk wat een maatregel betekent op perceelsniveau.

Diverse contactmomenten

Het waterschap organiseerde meerdere contactmomenten om bewoners en andere belangstellenden te betrekken bij het concept Voorkeursalternatief. Het plan was in ons online bezoekerscentrum te bekijken. Op 2 en 4 maart lichtten we het plan uitgebreid toe in livestreams, waarbij u vragen kon stellen en een aantal mensen maakte gebruik van een individueel gesprek met het waterschap. Ook de projecten van onze gebiedspartners hebben we gepresenteerd in het digitale bezoekerscentrum. Hieruit volgde ook een gesprek van een belangstellende met de gemeente Houten.

Wat doen we met de binnengekomen reacties?

De reactienota bevat alle binnengekomen vragen en opmerkingen rond het concept Voorkeursalternatief. Deze inbreng nemen we mee de komende tijd als we het concept gaan opwerken tot een definitief Voorkeursalternatief. In juli moet dit plan door het algemeen bestuur van het waterschap worden vastgesteld.


Bekijk de reactienota

De reactienota bij het concept Voorkeursalternatief bekijkt u op onze website.

Contact en vragen

Heeft u vragen over de het concept Voorkeursalternatief of wilt u in gesprek met omgevingsmanager Annelien Ter Meer? Neem contact op via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel 06 55 24 05 72.