Najaarsnieuwsbrief dijkversterking staat online

Voor dijkversterkingsproject Culemborgse Veer-Beatrixsluis is in juli 2021 het Voorkeursalternatief vastgesteld, het plan op hoofdlijnen voor de versterking van de Lekdijk. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen periode en vindt u het laatste nieuws.

In deze nieuwsbrief

  • informeren we u over de informele zienswijzen (reacties) die we hebben ontvangen op het Voorkeursalternatief.
  • krijgt u inzage in wat de komende periode te verwachten is.
  • vertelt de provincie Utrecht over het eiland van Schalkwijk.
  • maakt u kennis met onze technisch manager Mark Caljouw.
  • leest u het openhartige interview met een dijkbewoner.

Meldt u zich aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch de digitale nieuwsbrief van project Culemborgse Veer-Beatrixsluis ontvangen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier op deze pagina.