Informatiebijeenkomst waterpeilen Zeist en omgeving op 27 juni

Gepubliceerd op 8 juni 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt een nieuw peilbesluit op voor Zeist en omgeving. In een peilbesluit legt het waterschap de peilen vast voor het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Woont u in het westen van Zeist of heeft u een perceel in het landelijk gebied tussen de A12 en De Bilt? Dan horen wij het graag als u aandachtspunten heeft of knelpunten ervaart bij het waterpeil in de sloten in uw buurt.

Op dinsdag 27 juni 2023 organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst in Zeist-West. Tijdens deze avond wordt een korte presentatie gegeven over de stand van het water in het gebied. Daarna kunt u uw opmerkingen kwijt of uw vragen stellen.

Waar en wanneer is de bijeenkomst?

  • Datum: dinsdag 27 juni 2023
  • Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30)
  • Locatie: Wijkcentrum De Koppeling, De Clomp 1904, Zeist

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet nodig. Maar om een goede inschatting te kunnen maken van hoeveel personen er komen, horen we het graag als u aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ben.jonkman@hdsr.nl.

Waarom een nieuw peilbesluit?

Het huidige peilbesluit voor dit gebied is vijftien jaar oud. Sindsdien is er veel veranderd en daarom moet het peilbesluit worden vernieuwd.

Uitgangspunt bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van het gebied. In dit gebied zijn dat voornamelijk bebouwing, natuur en landbouw. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van het waterpeil.

Als waterbeheerder is het waterschap verantwoordelijk voor een - voor alle functies en belangen -  zo optimaal mogelijk oppervlaktewaterpeil(beheer). Daarom doen we als waterschap onderzoek en overleggen we met bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden in het gebied. Uiteindelijk maakt het algemeen bestuur van het waterschap de afweging tussen alle belangen en stelt het peilbesluit vast.