Projectplan bufferzone polder Achttienhoven vastgesteld

Gepubliceerd op 18 juni 2018

Het projectplan voor een hydrologische bufferzone tussen polder Achttienhoven en het aangrenzend natuurgebied ‘De Haeck & Nieuwkoopse Plassen is op 5 juni 2018 definitief vastgesteld.
De bufferzone bestaat uit een strook van circa 75 meter breed die een eigen waterhuishouding krijgt

Inspraakrapport

Tijdens de inspraakperiode zijn verschillende zienswijzen ingediend. In het ook vastgestelde inspraakrapport staat of de zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in het projectplan.
In de rechterbalk vindt u het definitieve projectplan, het inspraakrapport en de bekendmaking.