Peilbesluit Oudendam vastgesteld

Gepubliceerd op 14 september 2023

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit vastgesteld voor de polder Oudendam.

In de winter van 2022/2023 heeft een ontwerp-peilbesluit voor Oudendam ter inzage gelegen. Hierop zijn vier zienswijzen binnengekomen, die niet hebben geleid tot wijziging van het ontwerp. Vervolgens is het peilbesluit op 5 juli 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur van HDSR.

In het peilbesluit zijn de peilen vastgelegd die de komende jaren in het gebied door het waterschap nagestreefd worden.

De documenten die horen bij het peilbesluit kunt u vinden op de projectpagina. De link naar de officiële bekendmaking volgt binnenkort.


Naar de projectpagina