Informatiebijeenkomst waterpeilen Maartensdijk, Groenekan en omgeving

Gepubliceerd op 11 maart 2024

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt een nieuw peilbesluit op voor het gebied tussen Hollandsche Rading en Utrecht. In een peilbesluit legt het waterschap de peilen vast voor het oppervlaktewater in een bepaald gebied. Woont u in het gebied rond Maartensdijk en Groenekan of heeft u er percelen? Dan hoort het waterschap graag of u wensen heeft voor het waterpeil van de sloten in uw buurt.  Op woensdag 27 maart 2024 organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst in Dorpshuis De Groene Daan, Grothelaan 3, Groenekan. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.45 uur. De avond begint met een korte presentatie over de stand van het water in het gebied. Daarna is er ruimte om knelpunten door te geven en vragen te stellen. De avond gaat niet over de grondwaterpeilen en mogelijke wateroverlast in kelders.

Waarom een nieuw peilbesluit?


Het huidige peilbesluit voor dit gebied is zestien jaar oud. Sindsdien is er veel veranderd.  Daarom moet het peilbesluit worden vernieuwd. De gebruiksfuncties van het gebied zijn uitgangspunten bij het opstellen van een peilbesluit. In dit gebied zijn dat voornamelijk landbouw, bebouwing, infrastructuur en natuur. Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan het peilbeheer en het waterpeil. Als beheerder is het waterschap verantwoordelijk voor een zo optimaal mogelijk oppervlaktewaterpeil voor alle functies en belangen. Daarom doet het waterschap onderzoek en overlegt met bewoners, grondeigenaren en andere belanghebbenden in het gebied. Daarna maakt het bestuur een afweging.

Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de informatieavond door een e-mail te sturen naar ben.jonkman@hdsr.nl.

Meer informatie


Op de website van het waterschap: hdsr.nl/peilbesluitmaartensdijk staat meer informatie over het peilbesluit. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief over dit peilbesluit.