Waterpeilen Bredius veranderen niet

Na onderzoek en gesprekken met betrokkenen in het gebied (onder meer met de gemeente Woerden en Stichting Landgoed Bredius) komen we tot de conclusie dat het huidige peilbesluit nog actueel is.

De waterpeilen en het peilbeheer die daarin zijn vastgelegd voldoen nog. Een nieuw peilbesluit voor dit deelgebied is op dit moment dus niet nodig.

In de andere drie deelgebieden (Oudendam, Oud-Kamerik en Kamerik-Teylingens) loopt het peilbesluitproces nog. Zodra er belangrijke ontwikkelingen te melden zijn doen we dit via deze website en onze nieuwsbrief.


Peilgebied Bredius

kaartje Bredius

Op het kaartje staat het peilgebied Bredius afgebeeld.