Inventarisatieperiode voorbij

De afgelopen maanden is een inventarisatie gemaakt van de knelpunten en problemen rondom waterpeilen in het gebied (Oud) Kamerik, Kanis en Woerdense Verlaat. Hiervoor zijn onder meer (online) gesprekken met inwoners uit het gebied gehouden. De inventarisatieronde is nu afgerond.

De komende tijd gaan we de binnengekomen knelpunten onderzoeken en nemen we, waar nodig, contact op met betrokkenen. Daarna voeren we analyses uit en onderzoeken we per peilgebied of het huidige peil nog passend is.

Natuurlijk houden we u via deze website en onze nieuwsbrief op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen in het proces.