Informatiebijeenkomst peilen Kamerik en Teckop 28 juni

De afgelopen jaren hebben wij als waterschap hard gewerkt aan alle maatregelen uit het Watergebiedsplan Oud-Kamerik en Zegveld 2005 en het Watergebiedsplan Kamerik en Kockengen 2007, zoals het aanleggen van hoogwatervoorzieningen en de bouw van een nieuw gemaal bij de Grechtkade. In de komende maanden worden de laatste werkzaamheden in Kamerik en omgeving afgerond en kunnen we ook in de laatste polders beginnen met het instellen van de waterpeilen.

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen rond het remmen van bodemdaling in het veenweidegebied en het beleid van het waterschap willen we graag in overleg met grondeigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om te kijken of we anders kunnen omgaan met het instellen van de peilen in de polder. Hierbij moeten we de juiste balans vinden tussen de agrarische functie en het afremmen van de bodemdaling. Daarnaast is het provinciale beleid over peilbesluiten veranderd: waar het peil vroeger eens per 10 jaar opnieuw vastgesteld moest worden, moet een peil nu altijd actueel zijn. En het is de vraag of de peilbesluiten uit dit gebied nog actueel zijn.

Op dinsdagavond 28 juni organiseert De Stichtse Rijnlanden een bijeenkomst om uit te leggen en te bespreken op welke manier we hier de komende jaren mee omgaan. Eigenaren van grond in de Kamerikse polders, grondgebruikers en andere belanghebbenden zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst is gericht op Kamerikse boeren en grondeigenaren uit de polders met een veenbodem, zoals Oud-Kamerik, Mijzijde, een deel van Teijlingens en Teckop, niet op bewoners en eigenaren van panden in de hoogwatervoorzieningen.

Datum: dinsdag 28 juni
Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)
Locatie: De Schulenburch; Overstek 2; Kamerik

Om een goede inschatting te kunnen maken van hoeveel personen er komen, horen we het graag als u aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar ben.jonkman@hdsr.nl.