Vlist - Traject Oost-Vlisterdijk

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Grote Kerkvliet. Door de maatregelen op dit traject uit te voeren, voldoen de kades voor de komende 30 jaar weer aan de provinciale waterveligheidsnormen.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Dit traject betreft de Oost-Vlisterdijk, het deel tussen de adressen Oost-Vlisterdijk 14a – 46a. Op delen van dit traject moeten maatregelen worden genomen. Voor een detailoverzicht van waar wel/niet maatregelen gepland zijn en het ontwerp van deze maatregelen verwijzen wij u naar de ontwerptekening.

Over het ontwerp

Het ontwerp op dit traject is het zelfde als op het traject Vlist – Bonrepas. De kade wordt verbreed en er wordt een houten stabiliteitscherm (houten palen met schotten) geplaatst. Het enige verschil is dat de bovenkant van de palenrijen 10 cm boven het waterpeil uitsteken. Dit komt omdat het binnentalud van de kade / oostelijke wegberm langs de Oost-Vlisterdijk steiler is dan langs de Bonrepas. Doordat de palenrij iets hoger wordt geplaatst, wordt er een stabiel binnentalud gecreëerd. Door te kiezen voor natuurlijke materialen (houten palen) en zeer beperkte zichtbaarheid is de landschappelijke inpassing naar mening van het waterschap evenwel goed.

Impressiebeeld ter hoogte van Oost-Vlisterdijk 43

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en het stabiliteitscherm is geplaatst. De palen steken 10 cm boven het waterpeil uit.

Impressiebeeld ter hoogte van Oost-Vlisterdijk 46

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en het stabiliteitscherm is geplaatst. De palen steken 10 cm boven het waterpeil uit.

Planning

Dit is de algemene projectplanning. Zodra er meer informatie beschikbaar is, wordt de planning bijgewerkt.

De technische maatregelen worden in de periode januari tot en met juli 2021 uitgewerkt.

Fase 2 - Procedure omgevingsvergunning en projectplan Waterwet (oktober 2021 tot april 2022)

Fase 3 - Aanbestedingsprocedure en gunning aannemer (mei 2022 tot juli 2022)

De verwachting is dat de werkzaamheden in augustus 2022 van start gaan.

De verwachting is dat de werkzaamheden in december 2022 worden afgerond.