Vlist - Traject Oost-Vlisterdijk

Dit traject is onderdeel van de kadeverbetering Vlistkade-Oost en Groote Kerkvliet. Uit de laatste toetsing blijkt dat delen van de kades langs dit traject niet voldoen aan de nieuwste normen als het gaat om sterkte en hoogte. Om de waterveiligheid in het gebied te borgen, zijn werkzaamheden noodzakelijk.

Wat gaan we doen aan dit traject?

Op de Oost Vlisterdijk, tussen de adressen Oost Vlisterdijk 14a – 46a, wordt de stabiliteit van de kade op diverse plaatsen verbeterd door het aanpassen van de oostelijke wegberm en het plaatsen van een houten paalbeschoeiing in de poldersloot. Als gevolg van deze maatregelen wordt ook de weg verkeersveiliger en het kadeonderhoud gemakkelijker. Daarnaast is een eventuele toekomstige kadeverhoging mogelijk.

Over het ontwerp

De oostelijke wegberm wordt door het ophogen van het schuin lopende talud verbreed. Hierbij wordt de bovenste grondlaag van de wegberm en het talud afgegraven en opnieuw opgehoogd met zand en klei. De houten paalbeschoeiing bestaat uit een houten palenrij met houten schotten. Afhankelijk van de locatie staan de palen tegen elkaar aan of staan ze uit elkaar. Tussen de palen komen houten schotten. De bovenzijde van palen steekt 10 tot 20 centimeter boven het waterpeil uit. Dit is noodzakelijk, omdat het talud vrij steil is.

Impressiebeeld ter hoogte van Oost-Vlisterdijk 43

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en het stabiliteitscherm is geplaatst. De palen steken 10 cm boven het waterpeil uit.

Impressiebeeld ter hoogte van Oost-Vlisterdijk 46

Dit is een impressiebeeld nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Het binnentalud is verbreed en het stabiliteitscherm is geplaatst. De palen steken 10 cm boven het waterpeil uit.

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2022 tot en met maart 2023. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden precies beginnen op de Oost Vlisterdijk.

Bijzonderheden

Uit onderzoek bleek dat een deel van de bomen langs de Oost Vlisterdijk niet meer voldeed aan de regelgeving van het waterschap (ook wel Keur genoemd). Zo stonden er verschillende bomen in de oever of berm, die door hun plek en/of grootte bij omwaaien een gat in de kering kunnen veroorzaken. Ook konden sommige bomen de aanleg van de nieuwe kadeconstructie belemmeren of wegdrukken, waardoor de stevigheid van een kering kan beschadigen. Om de waterveiligheid in de toekomst te borgen, zijn deze bomen eind februari 2022 alvast gesnoeid of verwijderd.

Het waterschap hecht veel waarde aan bomen, maar in het kader van waterveiligheid is het soms noodzakelijk om bomen te verwijderen. Daarom kijken wij bij de beoordeling van de bomen altijd goed of wij bomen, al dan niet met maatregelen, kunnen behouden. Indien dat niet het geval is, kijken wij in overleg met de gemeente en de omgeving naar de mogelijkheid om nieuwe bomen te planten in het gebied. Na afronding van de werkzaamheden gaan we hier mee aan de slag.