Werkzaamheden in Polsbroek afgerond

De werkzaamheden bij waterknooppunt Polsbroek zijn afgerond. Onder de nieuwe verkeersbrug kan veel meer water door stromen. Nieuwe stuwen zorgen ervoor dat het waterschap het water beter kan sturen. En dankzij nieuwe en bredere watergangen kunnen we meer water aanvoeren richting West-Nederland tijdens droge periodes.

In februari is een afsluitende nieuwsbrief over de werkzaamheden verstuurd aan de inwoners van Polsbroek.