De verkeersbrug over de Enkele Wiericke is geplaatst

Gepubliceerd op 17 maart 2022

Vrijdag 18 maart is de nieuwe verkeersbrug over de Enkele Wiericke geplaatst. Een mijlpaal voor dit deelproject. Met een grote kraan zijn de brugdelen op hun plek gelegd.

De nieuwe brug heeft een brede doorstroomopening, waar veel meer water onderdoor kan. Tijdens extreme droogte kunnen we straks meer water doorvoeren naar West-Nederland om daar de verzilting tegen te gaan.

De komende weken gaat aannemer Dura Vermeer de brug verder afwerken. Conform planning gaat de brug op 10 april weer open en kunnen we de stremming van de weg opheffen.

Waterkering en faunapassage

Onder de verkeersbrug komt een compartimenteringswerk: een waterkering die we in tijden van een calamiteit af kunnen sluiten om te voorkomen dat het water van de Oude Rijn wegstroomt in de Enkele Wiericke.

De nieuwe brug is ook voorzien van een faunapassage, waar onder meer de in dit gebied aanwezige otters gebruik van kunnen maken.

En dan volgt de fietsbrug

Aansluitend starten de werkzaamheden aan de fietsbrug. Ook deze brug vormt een knelpunt in de wateraanvoer naar West-Nederland en wordt vervangen door een nieuwe brug met een brede doorstroomopening.

Fietsers kunnen tijdens deze werkzaamheden gebruik maken van de nieuwe verkeersbrug.


Het eerste deel van het brugdek ligt erin

Met passen en meten is het eerste deel van het nieuwe brugdek geplaatst. Rechts op de foto zie je de nieuwe faunapassage.

De werkzaamheden aan deze fietsbrug starten medio april

Naar de pagina over het deelproject Enkele Wiericke