Verkeersbesluiten stremming Doorslag en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Van oktober 2022 tot april 2023 zal de vaarweg tussen de draaibrug in Montfoort en de Doorslagsluis in Nieuwegein volledig gestremd zijn. De stremming bij de Doorslagsluis loopt een maand langer door en is voorzien tot 1 mei 2023. Op 14 juli zijn twee ontwerp verkeersbesluiten gepubliceerd die betrekking hebben op de bevaarbaarheid van de Doorslag en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ).

Aanleiding

De doorvaart is gestremd vanwege de renovatie van zowel de Montfoortse brug als de Doorslagsluis.

De Doorslagsluis heeft een flinke opknapbeurt nodig. De laatste restauratie van deze sluis is al ruim 40 jaar geleden. Ook vormt de sluis in droge tijden een obstakel voor de aanvoer van voldoende zoetwater naar West-Nederland. Daarom gaat het waterschap de sluis zo restaureren dat onderwater, beneden de sluishoofden extra water kan worden aangevoerd.

De draaibrug in Montfoort is ook toe aan een grondige opknapbeurt. De brug loopt in het zomerseizoen nog wel eens vast en qua uiterlijk is ook duidelijk te zien dat de laatste renovatie dateert uit 1982.

Dit project wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door Aveco de Bondt. Na de werkzaamheden voldoet de brug weer aan de huidige machine- en veiligheidseisen en kan hij weer jaren mee. Om de stad en scholen goed bereikbaar te houden wordt tijdens de werkzaamheden een tijdelijke hulpbrug geplaatst.

Om de overlast voor het vaarverkeer te verkleinen, worden beide projecten zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen uitgevoerd.


Meer informatie

Heeft u vragen over wat deze stremming voor u betekent?

Neem voor de Montfoortsebrug contact op met Monique Bouwman-Selier (omgevingsmanager)  E: monique.bouwman@rws.nl, T: 06-55831192.

Voor de Doorslagsluis kunt u contact opnemen met Martijn Oosting (omgevingsmanager) E: martijn.oosting@hdsr.nl, T: 06-20294006.

Kaart met de stremming

Kaart met de stremming

Op deze kaart staan de vaarwegen aangegeven die gestremd worden.