Uitvoering ‘Vergroten waterdoorvoer Lopikerwaardroute’ gestart

Gepubliceerd op 19 oktober 2023

Aannemer Van der Lee uit Bruchem is gestart met de voorbereidende werkzaamheden om de waterdoorvoer in de Lopikerwaard te vergroten. Dit is het laatste deeltraject van het project om extra zoet water aan te kunnen voeren naar West-Nederland in tijden van extreme droogte: de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+).

Voorbereidende werkzaamheden

De afgelopen weken startte de aannemer met verschillende werkzaamheden. Begroeiingen en materialen zijn uit het water verwijderd, zodat de watergangen goed bereikbaar zijn. Dit gebeurt, omdat veel werk vanaf het water uitgevoerd wordt. Daarnaast is een opslaglocatie aangelegd. Hier vandaan worden de benodigde materialen via het water aangevoerd naar de juiste bestemming.  
Ook is er gesnoeid, omdat overhangende takken langs de oevers het uit te voeren werk belemmeren. Het snoeiafval wordt versnipperd en als fundering voor de tijdelijke bouwweg gebruikt. Daarna gaat het naar een biomassacentrale om energie van op te wekken.

Maaien oevers

Het maaien van de oevers gebeurt voorafgaand aan de werkzaamheden. Dat is nodig om het leefgebied van beschermde soorten en algemene (niet beschermde) diersoorten tijdelijk ongeschikt te maken. Daardoor worden dieren niet geraakt tijdens de uitvoering. We werken hierbij volgens het ecologisch werkprotocol. Dit doen we in de periode waarin de beschermde soorten het minst kwetsbaar zijn. Daarom maait de aannemer de oevers in twee delen. De eerste ronde wordt vrij hoog gemaaid, waarbij het geluid van de maaier de aanwezige soorten afschrikt. De tweede ronde wordt er korter gemaaid, omdat dit nodig is voor de uitvoering.  
Bij de tweede maaironde is een ecoloog aanwezig die voor de maaimachine uit loopt om aanwezige (beschermde) soorten af te vangen en elders uit te zetten. Een voorbeeld van een beschermde soort in het gebied is de heikikker.

BouwApp

De aannemer maakt gebruik van een BouwApp. Hiermee kunnen omwonenden en belanghebbenden het project op de voet volgen. Via deze app kunt u vragen aan de aannemer stellen. Ook blijft het waterschap tijdens de uitvoering via e-mail of telefonisch bereikbaar.