Start inspraak ontwerp projectplan Doorslagsluis Nieuwegein

Gepubliceerd op 27 augustus 2021

Op dinsdag 14 september a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond.

Het waterschap heeft plannen om werkzaamheden uit te voeren aan de Doorslagsluis in Nieuwegein. De werkzaamheden zijn nodig om in tijden van extreme droogte, extra water aan te kunnen voeren via de Doorslag en de Doorslagsluis naar het westen van Nederland. De huidige sluis vormt een vernauwing en belemmert de doorvoer van extra water.

Het projectplan ligt van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Op dinsdag 14 september a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond.

Werkzaamheden Doorslagsluis

De vier sluishoofden in de Doorslag en het brughoofd aan het begin van dit kanaal zorgen voor vernauwing en verminderde wateraanvoer. Om het doorstroomprofiel op deze plekken te vergroten worden de sluishoofden en het brughoofd weggenomen. Op die plekken worden zwevende sluishoofden en een ingekort brughoofd teruggeplaatst. Onder deze nieuwe constructies ontstaat zo voldoende doorstroomprofiel en aanvoermogelijkheid van zoetwater. Tegelijkertijd vindt de renovatie plaats van de kades in de sluis en de kades tussen de sluis en het brughoofd.

In het projectplan staat welke werkzaamheden het waterschap bij de Doorslagsluis gaat uitvoeren en de manier waarop dit gebeurt. Hierin staat ook beschreven wat de impact van de werkzaamheden is op de omgeving en welke maatregelen het waterschap wil nemen om die gevolgen te voorkomen of te beperken.

Doorslagsluis gemeentelijk monument

De sluis is een gemeentelijk monument en de locatie heeft een belangrijke geschiedkundige betekenis. Daarom behoudt de plek een sterke cultuurhistorische uitstraling. Onder meer door de sluishoofden en het brughoofd in een aangepaste vorm, maar met behoud van specifieke kenmerken terug te bouwen en daarbij zo veel mogelijk oorspronkelijk of authentiek (uitziend) materiaal te gebruiken. Ook worden cultuurhistorische elementen, zoals sluisbediening en leuningwerk teruggeplaatst en komen er informatieborden over de geschiedenis van de plek.

Vanwege de monumentale status van de sluis heeft er een zorgvuldig en uitgebreid participatieproces plaatsgevonden met  direct belanghebbenden, zoals gemeente Nieuwegein, monumentencommissie, historische kring, wijknetwerk Jutphaas-Wijkersloot, fabriek Ecolab en de direct omwonenden.

Inspraak en bewonersavond 14 september a.s.

Tot en met 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen bij het waterschap. De zienswijze kunt u sturen naar Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten of mailen naar kwa@hdsr.nl. Meer informatie over de manier waarop u dit kunt doen, vindt u in de bekendmaking.

Op dinsdag 14 september a.s. organiseert het waterschap een bewonersavond. Tijdens deze avond geven we meer informatie over de werkzaamheden die bij de Doorslagsluis uitgevoerd gaan worden en kunt u vragen stellen. Informatie over de avond en hoe u zich kunt opgeven, staan in dit nieuwsbericht. Liever telefonisch aanmelden? Bel dan met Judith van der Schaaf via 06-55240607.

Project KWA+

Tijdens extreme droogte kampt West-Nederland met verzilting en is er te weinig zoetwater beschikbaar. De aanvoer van water via de Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland (KWA) biedt dan uitkomst. Door de klimaatverandering is er vaker en langduriger behoefte aan zoetwater. Reden voor het waterschap om de KWA uit te breiden. Dat gebeurt binnen het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige WaterAanvoer Midden Nederland, de KWA+. De maatregelen aan de Doorslagsluis zijn onderdeel van het project KWA+.

Door het vergroten van de wateraanvoer bij de Doorslagsluis kan tijdens extreme droogte, extra water naar West-Nederland aangevoerd worden. Het water komt uit het Amsterdam-Rijnkanaal en pompen we via de Doorslag en de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar het westen.


Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Martijn Oosting, omgevingsmanager van de KWA+, bereikbaar per e-mail kwa@hdsr.nl en op telefoonnummer 06-2029 4006.

Het projectplan en inspraakformulier

Hieronder vindt u het projectplan, het referentieontwerp, het inspraakformulier en een link naar de bekendmaking.

Kom naar de informatieavond op 14 september!

Meer informatie over de informatieavond en hoe u zich hiervoor kunt inschrijven vindt u in dit nieuwsbericht.