Project KWA+ in het nieuws

RTV Utrecht heeft vrijdag 3 december 2021 in hun nieuwsuitzending op TV en op hun website aandacht besteed aan het project KWA+ (Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer).

Naast een korte uitleg over het hoe en waarom van dit project, lag de focus op de grondverwerving in de Lopikerwaard. Daar is het waterschap met verschillende eigenaren in onderhandeling over de aankoop van grond. In de uitzending wordt verteld waarom het waterschap de grond nodig heeft en vertelt een boer hoe dit hem raakt. Omgevingsmanager van de KWA+, Miriam Duijkers legt uit hoe de boeren gecompenseerd worden.

Deelproject Lopikerwaard

De KWA is een systeem waarmee we via ons gebied extra water aanvoeren naar West-Nederland tijdens extreme droogte. Doel van de KWA is om in deze droge periodes, de verzilting in West-Nederland tegen te gaan. Door de klimaatverandering is er vaker en meer behoefte aan extra zoetwater. Vandaar dat de komende jaren het aanvoersysteem wordt uitgebreid. Op verschillende plekken in het gebied van het waterschap, van Nieuwegein tot aan Bodegraven, zijn maatregelen nodig.

Dit is ook het geval in de Lopikerwaard. Door dit gebied loopt een van de aanvoerroutes. Over een lengte van 7 kilometer is een verbreding van de bestaande watergangen nodig. Om die verbreding mogelijk te maken, is in een aantal gevallen grond nodig van de eigenaren.

Deltanieuws

In de nieuwsbrief van het Nationaal Deltaprogramma, Deltanieuws staat in het decembernummer ook een artikel over het project KWA+.


Het item in U Nieuws van 3 december 2021

Het nieuwsartikel op de website van RTV Utrecht

Achtergrondinformatie over het deelproject Lopikerwaard

Deltanieuws, nummer 5 december 2021