Plaatsing nieuwe sluishoofden Doorslagsluis Nieuwegein

De renovatie van de Doorslagsluis in Nieuwegein is in volle gang. In februari heeft de aannemer de nieuwe sluishoofden geplaatst. De sluishoofden die alleen boven water zijn teruggebouwd, zijn een belangrijke schakel in de aanvoer van meer water naar West-Nederland.

Regionaal project van landelijk belang

De renovatie is onderdeel van de capaciteitsuitbreiding van de Klimaatbestendige Wateraanvoer: een project van nationaal belang. De renovatie draagt er aan bij dat West-Nederland in tijden van extreme droogte, over voldoende zoetwater beschikt.

Sluishoofden als zwevende balkons

De oude Doorslagsluis met haar sluis- en brughoofden in het water, was een vernauwing in de aanvoer van zoetwater. De sluishoofden zijn gesloopt. De afgelopen weken zijn de nieuwe sluishoofden geplaatst. Een innovatieve oplossing, omdat deze sluishoofden als een soort balkons boven het water zweven. Onder water ontstaat zo ruimte voor de aanvoer van extra water. De oude brughoofden aan het begin van de Doorslag staan nu nog in het water. Die komen in ingekorte vorm terug.

Sluisdeuren en bakstenen

Bij de renovatie van de sluis is er niet alleen aandacht voor de techniek. Ook het cultuurhistorische belang van de sluis krijgt aandacht. Zo zijn de nieuwe sluishoofden opgemetseld met kleine bakstenen in het Utrechts formaat: een steenformaat dat ook in de oude sluis werd toegepast. De stenen zijn speciaal voor dit project gebakken.  Van de oude sluisdeuren komt een klein deel van de deuren in het nieuwe ontwerp terug. De gemeente Nieuwegein zoekt een bestemming voor twee deuren; het waterschap gaat kijken naar een herbestemming van de twee andere deuren.


Bestuurders op werkbezoek

Marieke Schouten, wethouder van Nieuwegein en Bert de Groot en Nanda van Zoelen, bestuurders van het waterschap vertellen over het belang van de werkzaamheden aan de Doorslagsluis.

Het plaatsen van de nieuwe sluishoofden

De sluishoofden zijn in de fabriek gemetseld.

Naar de projectpagina Doorslagsluis