Online presentatie werkzaamheden brug en stuwen Polsbroek

Gepubliceerd op 6 april 2021

In het najaar van 2021 start het waterschap met de uitvoeren van verschillende werkzaamheden in Polsbroek. Een nieuwe brug over de Slangeweg, nieuwe watergangen en een nieuwe stuw moeten ervoor zorgen dat het waterschap tijdens droge zomers, meer water naar West-Nederland kan aanvoeren, De aannemer Dura Vermeer gaat de werkzaamheden uitvoeren en heeft de plannen verder uitgewerkt. In een online presentatie kunt u het ontwerp van de brug zien, hoe de planning eruit ziet en hoe de omgeving op de hoogte kan blijven van de voortgang van het project.

Klimaatbestendige wateraanvoer

Door de klimaatverandering is het langer en vaker erg droog in Nederland. Tijdens deze droge periodes neemt de aanvoer van het water in de rivieren af en kan zeewater dieper landinwaarts stromen. Om ervoor te zorgen dat er ook in deze periodes  voldoende zoet water beschikbaar is in West-Nederland, voert het waterschap vanuit de Lopikerwaard en langs Polsbroek extra zoetwater aan naar het westen. Dit noemen we de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA).

Knelpunt in de route

Omdat de vraag naar zoetwater toeneemt, moet het waterschap meer water aanvoeren. In Polsbroek zorgen smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder de Slangeweg, voor een knelpunt in deze wateraanvoer.
In samenwerking met de gemeenten Lopik en Krimpenerwaard gaat het waterschap de duiker onder de brug vervangen door een nieuwe brug waar meer water onderdoor kan stromen. Onder de brug komt een nieuwe faunapassage. Ook komt er een nieuwe stuw, een nieuwe watergang en worden bestaande watergangen breder.

Impact op de omgeving

Op de website van het waterschap staat vanaf 7 april een online presentatie waarin de aannemer vertelt over het ontwerp van de brug, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunt blijven van de voortgang.


De online presentatie over de maatregelen

Meer informatie

Achtergrondinformatie over de werkzaamheden vindt u via onderstaande link.

De brug over de Slangeweg in Polsbroek

Polsbroek

De duiker onder deze brug over de Slangeweg vormt een vernauwing in de aanvoerroute.

[Foto: Aschwin Snel]