Online bewonersavond start werkzaamheden Polsbroek

Gepubliceerd op 22 november 2021

Het waterschap start begin januari met de uitvoering van werkzaamheden in Polsbroek. Een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg, bredere watergangen en nieuwe stuwen moeten zorgen voor de doorvoer van meer water.
Op 9 december organiseert de aannemer Dura Vermeer een digitale informatieavond.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+) en hebben als doel om de wateraanvoer naar West-Nederland in tijden van droogte te vergroten.

De werkzaamheden

Aannemer Dura Vermeer gaat, in opdracht van het waterschap, werkzaamheden uitvoeren aan de watergangen en bruggen in de omgeving van Polsbroek. Een nieuwe verkeersbrug in de Slangeweg, nieuwe en bredere watergangen en nieuwe stuwen moeten zorgen voor de doorvoer van meer water.
De werkzaamheden starten in januari en duren naar verwachting tot en met oktober 2022. Om de inwoners van Polsbroek te informeren over de werkzaamheden en de overlast die hiermee gepaard gaat, organiseert de aannemer een informatieavond.

De online informatieavond

Het is in verband met de maatregelen rondom het coronavirus niet mogelijk om de bewonersavond op locatie te organiseren. Om de inwoners van Polsbroek te informeren over de werkzaamheden, is gekozen voor een digitale informatieavond. Tijdens de avond geeft de aannemer een presentatie over de werkzaamheden, de planning en eventuele overlast voor de omgeving. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen. De avond begint om 19.00 uur. Opgeven kan per mail, polsbroek@duravermeer.nl onder vermelding van ‘Bewonersavond Polsbroek’.

Op 9 december ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld een link om aan de bewonersavond deel te nemen.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+)

De werkzaamheden in Polsbroek zijn onderdeel van het project Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Bij waterknooppunt Polsbroek zorgen smalle watergangen, twee stuwen en een nauwe duiker onder Slangeweg voor een knelpunt in de wateraanvoer. De werkzaamheden zorgen ervoor dat het waterschap in tijden van droogte meer water kan aanvoeren naar West-Nederland.


Meer informatie

Voor meer informatie over de avond kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer Patricia van der Doorn, T 06-433 96 969, of E polsbroek@duravermeer.nl

Een artist impression van de nieuwe brug in de Slangeweg