Inloopbijeenkomst vergroten waterdoorvoer Lopikerwaardroute KWA+

Gepubliceerd op 3 augustus 2023

In september 2023 start aannemer Van der Lee uit Bruchem in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden met het project ‘Vergroten waterdoorvoer Lopikerwaardroute’. Daarom organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst op maandag 21 augustus 2023. Tussen 16.30 tot 20.30 uur kunt u binnenlopen bij Dorpshuis de Schouw, M.A.A. Schakelplein 6 in Lopik. Medewerkers van het waterschap en de aannemer zijn dan aanwezig om een toelichting te geven op het werk.

De werkzaamheden om meer water aan te kunnen voeren naar West-Nederland, de Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA+), duren tot de zomer van 2024.

Aanmelden inloopbijeenkomst

U kunt zelf bepalen op welk tijdstip u langskomt. Aanmelding kan per e-mail via kwa@hdsr.nl onder vermelding van ‘Inloopbijeenkomst Lopikerwaard’, uw naam en het aantal personen.

Wat gaan we doen

In droge tijden is er extra zoetwater nodig in het westen van Nederland. Eén van de routes waarlangs dit water wordt aangevoerd, loopt door de Lopikerwaard. Om de capaciteit van deze route te vergroten zijn verschillende maatregelen nodig. Langs een groot deel van de route (14 km) is het nodig de waterloop te verdiepen en te verbreden. Ook leggen we een nieuwe, parallelle watergang aan. Daarnaast zijn aanleg (en vervanging) van bruggen, (inlaat)duikers, bodem- en oeverbescherming, een natuurvriendelijke oever en een stuw onderdeel van de plannen.

(Voorbereidende) werkzaamheden

Voorafgaand aan het werk voert de aannemer een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Ook zijn er maatregelen nodig om planten en dieren te beschermen. De uitvoering vindt over het algemeen op ruime afstand van bebouwing plaats. Daarom verwachten we weinig hinder voor de omgeving.

Informatie via BouwApp

Tijdens de uitvoering maakt de aannemer gebruik van de BouwApp om u te informeren over de werkzaamheden. Ook kunt u via de app contact opnemen met de aannemer als u vragen of opmerkingen heeft. Heeft u geen mobiele telefoon of kunt u de app niet downloaden? Dan kunt u uw vragen ook stellen via kwa@hdsr.nl.

Meer informatie

Bent u verhinderd tijdens de inloopbijeenkomst, maar heeft u wel vragen? Neemt u dan contact op via kwa@hdsr.nl.