Gezamenlijk bouwteam Doorslagsluis

Op 15 januari jl. hebben Heijmans Infra B.V. Veenendaal en het waterschap een overeenkomst ondertekend voor de aanpak van de Doorslagsluis in Nieuwegein. In een gezamenlijk bouwteam gaan we plannen uitwerken met als doel dat de sluis meer water kan doorvoeren.

Gezamenlijke aanpak

Het gezamenlijk bouwteam coördineert het hele project. De aannemer maakt het ontwerp en is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze vorm van nauwe samenwerking heeft als voordeel dat we in het ontwerp en gedurende uitvoering de expertise van de aannemer en opdrachtgever ten volle kunnen benutten. Ook heeft het voordeel in de planning: zodra het ontwerp klaar is, is er geen aparte aanbesteding nodig voor de uitvoering. Om de cultuurhistorische aspecten van de sluis te behouden schakelt het bouwteam een architect in.

Extra variant

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft in december besloten om naast de variant met behoud en renovatie van de sluis, ook de variant waarbij de sluis wordt aangepast of verwijderd, mee te gaan wegen in bestuurlijke besluitvorming. Dit betekent dat ook deze variant technisch en financieel wordt uitgewerkt. Beide partijen hebben alle vertrouwen in een goede en prettige samenwerking en kijken uit naar het moment dat de bouw gaat beginnen. De maatregelen aan de Doorslagsluis vallen onder de projecten Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.


De ondertekening op 15 januari 2020

Roel Bronda (waterschap) en Johan ter Horst (Heijmans infra B.V.) zetten hun handtekening.