Planning

Voor een deel van de maatregelen is extra grond nodig. De gesprekken hierover met de grondeigenaren zijn gestart maar lopen door de maatregelen rondom het coronavirus vertraging op.

Het waterschap gaat de plannen verder uitwerken en beschrijven in een ontwerp-projectplan. Belanghebbenden kunnen reageren op dit plan. We organiseren een informatieavond.

De start van de werkzaamheden is voorzien in het najaar van 2022 en duurt tot het eind van 2023.

Eind 2023: Afronden werkzaamheden