Planning

Voor een deel van de maatregelen is extra grond nodig. De gesprekken hierover met de grondeigenaren lopen.

Het waterschap gaat de plannen verder uitwerken en beschrijven in een ontwerp-projectplan. Belanghebbenden kunnen reageren op dit plan. Tijdens de projectplanprocedure organiseert het waterschap een informatieavond.

Op 1 juni organiseert het waterschap een informatieavond.  De avond wordt gehouden in Partycentrum, Eetcafé "In t Witte Paard" aan de Cabauwsekade 42 in Lopik. De avond begint om 19.30 uur.

Tijdens deze avond geven we een toelichting op het ontwerp projectplan Lopikerwaard .

De start van de werkzaamheden is voorzien in het begin van 2023.

Voorjaar 2024: Afronden werkzaamheden