Planning

Voor een deel van de maatregelen is extra grond nodig. De gesprekken hierover met de grondeigenaren zijn afgerond.

Het waterschap gaat de plannen verder uitwerken en beschrijven in een ontwerp-projectplan. Belanghebbenden kunnen reageren op dit plan. Tijdens de projectplanprocedure organiseert het waterschap een informatieavond.

Op 1 juni hebben we een bewonersavond georganiseerd over de start van de inspraak van het projectplan.

Tijdens deze avond is een toelichting gegeven op het projectplan, de inspraak, de maatregelen en de planning.

Voorjaar 2023: aanbesteding

Status: Afgelopen

De aanbesteding is afgerond. Aannemer van Leeuwen uit Bruchem gaat de werkzaamheden uitvoeren.

Augustus 2023: Informatieavond

Status: Afgelopen

De start van de werkzaamheden is voorzien in september 2023.

Voorafgaand aan de uitvoering organiseert het waterschap in augustus een informatieavond.

December 2023: Start uitvoering

Status: Huidig

Najaar 2024: Afronding werkzaamheden

Status: Aankomend