Planning

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen. Die duren naar verwachting tot 1 oktober 2021.

In december organiseert de aannemer een informatiemoment over de start van e werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Afhankelijk van de maatregelen rondom het coronavirus zal dit een online bijeenkomst of een fysieke bewonersavond zijn.

Begin 2022, in januari, start de uitvoering van de werkzaamheden aan de autobrug.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de autobrug, starten we met het vervangen van de fietsbrug.

Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden in juni 2022 klaar.