Planning

De plannen voor de werkzaamheden in Nieuwerbrug zijn vastgesteld en definitief.

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt door aannemer Dura Vermeer. In deze fase vinden onderzoeken plaats en gesprekken met de omgeving.

In een online presentatie presenteert de aannemer het ontwerp, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van het vervolg.

In de zomer starten de werkzaamheden buiten aan de kabels en leidingen. Die duren naar verwachting tot 1 oktober 2021.

Op 7 december organiseerde de aannemer een online informatiemoment over de start van de werkzaamheden en de impact hiervan op de omgeving.

Op 10 januari 2022 starten de werkzaamheden aan de autobrug. Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer.

De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer wordt omgeleid via de tolbrug.

Aansluitend aan de werkzaamheden aan de autobrug, starten we met het vervangen van de fietsbrug.

In juli is de fietsbrug in gebruik genomen.

De werkzaamheden aan de bruggen zijn klaar.
Het waterschap gaat als afsluitend werk, de groenstrook tussen het water en de weg opnieuw inrichten.