Ophogen oevers Oude Rijn

Als de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer) in werking is, pompt gemaal De Aanvoerder water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal in de Leidsche Rijn. Om voldoende water richting Bodegraven te kunnen aanvoeren moet het waterschap voldoende hoogteverschil creëren tussen het begin van de route bij De Meern (Utrecht) en de sluis bij Bodegraven. Dit gecreëerde hoogteverschil zorgt voor hogere waterstanden en een grotere stroomsnelheid. Om ervoor te zorgen dat dit lokaal niet zorgt voor wateroverlast bij aanwonenden, zijn oevers en beschoeiingen opgeknapt.

De werkzaamheden zijn in april 2020 afgerond.

De oevers in Harmelen

De oevers in Harmelen

Welke werkzaamheden zijn uitgevoerd

De oever en/of beschoeiing was op een paar plekken te laag. Tijdens de inzet van de KWA (Klimaatbestendige WaterAanvoer)kon wateroverlast optreden of het terrein grenzend aan de rivier langdurig drassig worden.

Om deze overlast te voorkomen is de oever op verschillende plaatsen opgehoogd. De werkzaamheden zijn in 2020 afgerond.

Nieuwsbrieven

Tijdens het project zijn twee nieuwsbrieven verstuurd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het beheer en onderhoud van de oevers, neem dan contact op met de gebiedsbeheerder, Peter Smorenburg, peter.smorenburg@hdsr.nl