Planning

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is op 28 maart jl. verleend. Op 20 april 2022 heeft het waterschap een informatieavond georganiseerd.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden is gestart. Vooruitlopend hierop heeft aannemer Heijmans het bouwterrein gereedgemaakt en is de omleidingsroute ingegaan.

Juli 2023: Afronding project