Planning

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

De omgevingsvergunning is op 28 maart jl. verleend. Belanghebbenden kunnen bij de Gemeente Nieuwegein tijdens de bezwaartermijn van zes weken reageren op de vergunning.

Op 20 april 2022 organiseert het waterschap een informatieavond.

Op 20 april organiseert het waterschap een informatieavond.

De avond wordt gehouden in Sport- en evenementencomplex Merwestein aan het Merweplein 1 in Nieuwegein. De avond begint om 19.30 uur.

Tijdens deze avond geven we een toelichting op de ingediende omgevingsvergunning en de werkzaamheden zoals ze in september zullen starten.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar van 2022.

Juli 2023: Afronding project