Planning

Maart - juni 2021: uitwerken voorkeursvariant

Het bestuur van het waterschap heeft in mei ingestemd met de plannen. De gemeente Nieuwegein heeft op 14 juli de voorkeursvariant vastgesteld.

Van 27 augustus t/m 8 oktober 2021 kunnen belanghebbenden reageren op de plannen voor de sluis. Het waterschap legt hiervoor een projectplan ter inzage.

In deze periode organiseert het waterschap ook een (online) informatiebijeenkomst.

In het najaar van 2021 start het vergunningentraject. Voor de werkzaamheden is onder meer een Omgevingsvergunning nodig.

Najaar 2022: Start werkzaamheden kabels en leidingen

De uitvoering van de werkzaamheden is gepland in het najaar van 2022, laatste maand vaarseizoen in oktober 2022.

De werkzaamheden lopen door tot mei 2023. Het vaarseizoen 2022-2023 is korter dan in andere jaren (mei tot oktober).

Na het vaarseizoen, in oktober 2023, hervatten we de werkzaamheden.

De werkzaamheden zijn klaar voor het vaarseizoen van 2024 (april).