Planning

Op 13 april is het projectplan ongewijzigd vastgesteld in het dagelijks bestuur van het waterschap.

September 2021: aannemer bekend

Status: Afgelopen

Januari 2022

Status: Afgelopen

Realiseren van de stroomaansluitingen.

Oktober 2021 - april 2022: Uitvoering werkzaamheden

Status: Afgelopen

April 2023: project is afgerond.

Status: Huidig