Planning

Op 13 april is het projectplan ongewijzigd vastgesteld in het dagelijks bestuur van het waterschap.

September 2021: aannemer bekend

Realiseren van de stroomaansluitingen.

Oktober 2021 - april 2022: Uitvoering werkzaamheden

April 2023: project is afgerond.