Planning

Op 13 april is het projectplan ongewijzigd vastgesteld in het dagelijks bestuur van het waterschap.

September 2021: aannemer bekend

Realiseren van de stroomaansluitingen.

In januari start de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit duurt tot juni 2022. De weg wordt tijdens de uitvoering een beperkte periode afgesloten. Dit geven we aan met bebording voor een omleidingsroute.