Planning

Op 13 april is het projectplan ongewijzigd vastgesteld in het dagelijks bestuur van het waterschap.

September 2021: aannemer bekend

Realiseren van de stroomaansluitingen.

Na de zomervakantie start de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden. De weg wordt tijdens de uitvoering een beperkte periode afgesloten. Dit geven we aan met bebording voor een omleidingsroute.

Januari 2023: afronding werkzaamheden