Aanleggen opstelplaatsen mobiele pompen Caspargouw en Zuidersluis

Het waterschap gaat twee opstelplaatsen aanleggen voor mobiele pompen: een bij de Zuidersluis in Utrecht en een bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede). Beide opstelplaatsen liggen aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Doel is om tijdens de inzet van de KWA extra water aan te kunnen voeren.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de twee projecten.

Opstelplaats bij gemaal Caspargouw

Het waterschap gaat een opstelplaats aanleggen bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede)

Vanaf de opstelplaats kunnen mobiele pompen tijdens extreme droogte, extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht aanvoeren om het water in het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht op peil te houden.

Naast deze opstelplaats worden er twee afsluitbare watertransportleidingen onder de weg (door de kade) aangelegd en wordt de bestaande elektriciteitsvoorziening uitgebreid.

Gemaal Caspargouw bij Cothen

20220424_152946

Gemaal Caspargouw ligt langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit gemaal zorgt voor de aanvoer en afvoer van overtollig water naar het achterliggende Kromme Rijngebied.

Contact

Arianne van Trigt
Arianne van Trigt
Omgevingsadviseur

Het projectplan Caspargouw

Het projectplan ‘Opstelplaats mobiele pompen Caspargouw’ is op 13 april 2021 definitief vastgesteld. In het projectplan staan de voorgenomen inrichtingsmaatregelen beschreven. Deze betreffen de aanleg van een opstelplaats voor mobiele pompen bij gemaal Caspargouw in Cothen (gemeente Wijk bij Duurstede)Vanaf deze opstelplaats kunnen mobiele pompen tijdens extreme droogte, extra water vanuit  het Amsterdam-Rijnkanaal naar Utrecht aanvoeren om het water in het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht op peil te houden. Naar deze opstelplaats gaat het waterschap twee afsluitbare watertransportleidingen onder de weg (door de kade) aanleggen en de bestaande elektriciteitsvoorziening uitbreiden.

De tijdelijke noodpompen tijdens inzet KWA 2022

DJI_0027

Tijdens de inzet van de KWA, in de zomer van 2022, zijn opnieuw noodpompen ingezet. Deze tijdelijke pompen werden met een aggregaat van stroom voorzien.

Als het project klaar is, maken de tijdelijke pompen gebruik van het stroomnet en is het afsluiten van de weg vanwege de leiding van de noodpomp niet meer nodig.

Planning

Op 13 april is het projectplan ongewijzigd vastgesteld in het dagelijks bestuur van het waterschap.

September 2021: aannemer bekend

Realiseren van de stroomaansluitingen.

Na de zomervakantie start de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden. De weg wordt tijdens de uitvoering een beperkte periode afgesloten. Dit geven we aan met bebording voor een omleidingsroute.

Januari 2023: afronding werkzaamheden

De voorbereidingen zijn in volle gang

Werk in uitvoering

De damwand staat

De damwand staat

Een nieuw kunstwerk

Hier kunnen de nieuwe wateraanvoerbuizen straks doorheen

Opstelplaats bij de Zuidersluis

Om extra water te kunnen leveren zijn mobiele pompen nodig. Daarom gaat het waterschap een opstelplaats voor mobiele pompen aanleggen zowel bij gemaal Caspargouw te Cothen als bij de Zuidersluis te Utrecht.

De verwachting is dat opstelplaats Zuidersluis veel minder vaak ingezet gaat worden (eens in de dertig jaar) dan de mobiele pompen bij Caspargouw. Na onderzoek door de aannemer is gebleken dat de verharding die aanwezig is, voldoet aan de eisen om mobiele pompen op te plaatsen.

Voor deze locatie is één pomp voldoende. Dit betekent dat hier geen maatregelen genomen hoeven te worden. Er is wel een plan opgesteld waarin de pompopstelling en de pomp beschreven staan.

De locatie van de beoogde opstelplaats

Locatie beoogde opstelplaatsen Zuidersluis