Verbeteren oevers Stormkade - afgerond

In Oudewater heeft het waterschap de beschoeiing van de Stormkade, gelegen aan de zuidkant van Gekanaliseerde Hollandsche IJssel, over een lengte van 350 meter vervangen. De werkzaamheden zijn begin 2020 afgerond. Uit onderzoek van het waterschap bleek dat de in de dijk liggende 'ankers' niet meer in verbinding stonden met de damwand langs het water. Er bestond een kans dat de damwand zou inzakken. In 2019 is hiervoor een tijdelijke damwand geplaatst, zodat er geen werkzaamheden in het vaarseizoen hoefden plaats te vinden.

Begin 2020 is de tijdelijke damwand vervangen door een nieuwe damwand. Vanaf een ponton op het water is de oude houten damwand verwijderd en heeft de aannemer nieuwe stalen damwanden de grond in getrild. De damwand is afgewerkt met een houten wrijfgording. Om de 100 meter is een geel gemarkeerde drenkelingentrap geplaatst.

Contact

Vragen? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.