Pilot proefvakken oevers IJsselstein

Het beschermen van de oevers tegen afkalving door stroming en golfslag van het water kan op verschillende manieren. Nabij IJsselstein, direct ten noorden van de camping De Voormolen, heeft het waterschap verschillende proefvakken aangelegd. Met deze pilot hebben we de aannemersmarkt uitgedaagd om innovatieve en duurzame oplossingen te vinden om de oever te beschermen.

Hierbij wil het waterschap zoveel mogelijk bestaande materialen hergebruiken en de oevers een natuurlijke uitstraling te geven. Daarnaast moeten de oevers stabiel zijn en geen belemmeringen voor de recreatie- en scheepvaart opleveren. De resultaten van de proef gebruikt het waterschap om keuzes te maken voor de rest van de op te knappen oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel.

Vier proefvakken afgerond

Vier proefvakken IJsselstein zijn in maart 2019 opgeleverd. Ieder proefvak is uitgevoerd door één aannemer. Met de vier aannemers zijn de afzonderlijke werken geëvalueerd. Belangrijkste conclusies zijn dat we vier goede varianten hebben neergezet die kansrijk zijn om over grotere lengtes langs de GHIJ te worden aangelegd.  De ontwerpen van de proefvakken zijn als geheel goed bruikbaar voor vervolgwerkzaamheden, maar ook losse onderdelen leveren ons veel informatie voor het vervolg.

Monitoren

De varianten gaan we de komende jaren monitoren en beoordelen op onder andere ecologie, onderhoudbaarheid, veiligheid, toepasbaarheid en uitstraling.

Onderwaterbeschoeiing afgewerkt met stortsteen

Nog twee varianten

De pilot is uitgebreid met nog twee varianten. Deze twee proefvakken zijn aangelegd door Aannemer Straver en Zn. uit IJsselstein.

Bij proefvak 5 zijn de planken eerst uit de grond getrokken, het slechte gedeelte is afgezaagd, waarna de plank op zijn kop met een nieuw gezaagde punt weer is teruggeplaatst. Hierna is een nieuwe houten gording en deksloof op de beschoeiing geplaatst. Het resultaat mag gezien worden.

Onderwaterbeschoeiing

Bij proefvak 6 zijn de houten planken blijven staan waardoor er na het afzagen van het slechte deel een onderwaterbeschoeiing overblijft. Om de oever te  beschermen tegen afkalving door stroming en golfslag wordt het talud van stortsteen en gedeeltelijk gras voorzien. Dit proefvak sluit aan op een gedeelte waar de oever beschermd is met schanskorven.

Wandelpad weer toegankelijk

Het wandelpad vanaf camping De Voormolen tot de Meerlobrug bij Jachthaven Marnemoende is weer toegankelijk voor wandelaars als de werkzaamheden klaar zijn.  Om wandelaars enigszins schoon te laten lopen worden er tijdens het winterseizoen houten steigerdelen neer gelegd.  In het voorjaar moet het wandelpad weer een aantal weken worden afgesloten om gras te zaaien en het gras te laten groeien.

Contact

Vragen over dit project? Mail dan naar informatieghij@hdsr.nl.