Oeververbetering Herenstraat in Nieuwegein

Laatst gepubliceerd op 23 mei 2022

Om ervoor te zorgen dat regionale watersystemen en -keringen, zoals dijken en kades, veilig en betrouwbaar blijven, is regelmatig beheer en onderhoud nodig. Vanaf begin maart tot medio mei 2022 heeft het waterschap werkzaamheden uitgevoerd aan de oever langs de Doorslag in Nieuwegein.

Wat hebben we gedaan?

Om de oever te herstellen, hebben we de houten damwand vervangen door stalen damwand. Voor de veiligheid zijn ook drenkelingtrapjes aangebracht.

Waarom hebben we dit gedaan?

De oever langs de Doorslag in Nieuwegein was op een aantal plekken niet meer in goede staat. Hierdoor kan een kade instabiel worden. In dit geval ging het om de  oever ter hoogte van de Herenstraat, tussen de Doorslagbrug en de Doorslagsluis.

Wat was onze werkwijze?

Het werk is zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd. Met behulp van een ponton vanaf het water heeft de aannemer de oude houten damwand verwijderd. Daarna is  de nieuwe stalen damwand vanaf het water de grond ingetrild. Na afloop van de werkzaamheden is het talud langs het water weer netjes gemaakt en ingezaaid met gras.

Wie heeft het werk uitgevoerd?

Aannemingsbedrijf Van Leeuwen GWW uit Harmelen heeft in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de overwerkzaamheden uitgevoerd.

Meer informatie

Voor vragen, zorgen of opmerking over de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder. Wilt u op de hoogte blijven van dit project en andere projecten rondom dit gebied? Abonneer dan op onze nieuwsbrief.