Op zoek naar kabels en leidingen

Vanaf 14 juni 2021 worden de kabels en leidingen in de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel getraceerd, van Montfoort-Achthoven tot en met Haastrecht. Dit gebeurt ter voorbereiding op de baggerwerkzaamheden, die vanaf 1 oktober – na afloop van het vaarrecreatieseizoen – worden hervat door J.P. Schilder. Het in kaart brengen van de kabels en leidingen neemt vier weken in beslag.

Wat merkt u hiervan?

Als eerste wordt de ligging van de kabels en leidingen uitgezet met piketjes. U ziet houten paaltjes met een oranje kopje langs de GHIJ. Zo kan er gericht worden gezocht. Met behulp van een speciaal ontwikkelde ponton kan er met een spuitlans worden gezocht naar kabels en leidingen in de vaste bodem. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat er kabels of leidingen beschadigd raken tijdens het baggeren. Veel van de kabels en leidingen zijn namelijk zeer lang geleden aangebracht, waardoor de kans bestaat dat deze niet meer op hun plek liggen.