Tijdelijke maatregelen Stormkade Oudewater: gevolgen voor recreatievaart

Gepubliceerd op 18 maart 2019

Update 18 maart 2019
Laad- en loslocatie op de Oost IJsselkade ter hoogte van Gasplein

Om materieel en materiaal aan te voeren maakt de aannemer vanaf dinsdag 19 maart 2019 gebruik van een laad- en loslocatie op de Oost IJsselkade ter hoogte van het Gasplein. Hierdoor kan de doorgang van de Oost IJsselkade niet gebruikt worden. De parkeerplaatsen op het Gasplein blijven wel bereikbaar.

15 maart 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een tijdelijke damwand plaatsen bij een stukje dijk aan de Stormkade in Oudewater aan de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). In december jl. hebben we het werk daar stil gelegd, omdat de in de dijk liggende 'ankers' niet meer in verbinding stonden met de damwand langs het water. Uit nader onderzoek is gebleken dat ook de damwand vervangen moet worden over een lengte van 200 meter.

Over een lengte van 100 meter is de damwand op twee plekken ietsje naar voren gekomen. Om ieder risico uit te sluiten, plaatsen we op dat stuk eerst een tijdelijke damwand. Bij de andere 100 meter komen extra voorzieningen om veilig aan te kunnen leggen met boten

Definitieve werkzaamheden na vaarseizoen

Om hinder voor het vaarverkeer zo veel mogelijk te voorkomen, pakken we het hele traject van 200 meter aan na het vaarseizoen. We onderzoeken nog wat dan de beste definitieve oplossing is. De Stormkade blijft voorlopig afgesloten met een hek. Tijdens de werkzaamheden kunnen wandelaars niet over de kade lopen.

Stremming vaarweg tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden starten op dinsdag 19 maart aanstaande. Dit heeft gevolgen voor de 3 x 24 uurs ligplaatsen over een lengte van 200 meter en de recreatievaart in het algemeen. Omdat het werk vanaf het water plaatsvindt, is de GHIJ ter plaatse gestremd tijdens de werkzaamheden en is afmeren verboden. Aannemer Kleywegen uit Woerden voert het werk uit. De verwachting is dat dit drie weken duurt. Om materiaal aan te kunnen voeren, zoekt de aannemer nog naar een geschikte laad- en loslocatie. Waterrecreanten worden via diverse kanalen geattendeerd op de stremming.

Gevolgen recreatievaart

De intentie is om de 3 x 24 uurs ligplaatsen dit vaarseizoen beschikbaar te houden. De noordelijke 110 meter van de Stormkade (het dichtst bij het centrum) wordt ingericht met meerpalen die vóór de damwand in het water worden gezet. De oude meerpalen worden verwijderd. Zo ontstaat er geen trekkracht meer op de damwand door de afgemeerde boten. Het zuidelijke gedeelte krijgt een tijdelijke stalen constructie om te voorkomen dat de damwand kan wijken. Daar wordt de doorvaartbreedte ingeperkt. De komende weken wordt bekeken of de ligplaatsen hier op een veilige manier beschikbaar kunnen blijven.