Waterschap herstelt oevers langs Gekanaliseerde Hollandsche IJssel in IJsselstein

Gepubliceerd op 27 augustus 2020

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden herstelt een deel van de oevers langs de zuidkant van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) in IJsselstein. Het gaat om het gedeelte ten noorden van caravanpark De Voormolen tot aan jachthaven Marnemoende. Het vervolg op de eerdere pilot, waarbij proefvakken van oevers zijn aangelegd, start in de week van 31 augustus 2020 en duurt tot half november 2020.

Het waterschap gaat de komende jaren veel werk verrichten in en langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Er wordt gebaggerd, sluizen worden gerenoveerd en kaden en oevers krijgen een opknapbeurt.

Uitvoering

Aannemer Straver en Zn. uit IJsselstein voert de werkzaamheden uit. Vanaf een ponton op het water verwijdert de aannemer de oude beschoeiing. De houten planken onder water zijn nog van goede kwaliteit. Daarom worden ze hergebruikt. De planken worden schoongemaakt, het slechte deel wordt afgezaagd en de plank wordt op zijn kop weer terug geplaatst.

Geluidshinder

De aannemer werkt van 07:00 uur tot 17:00 uur. In deze periode kunt u van het trillen van de damwand enig geluidshinder ervaren. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Omleiding wandelaars en wachttijd recreatievaart

Een gedeelte van het Eendenkooipad, vanaf Camping De Voormolen tot aan de Meerlobrug, is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor wandelaars. Zij worden omgeleid via de Zuid-IJsseldijk. De omleiding is met borden aangeven.
De recreatievaart kan het werk passeren, maar moet wel rekening houden met een wachttijd van ongeveer 15 minuten.