Primeur voor waterschap: vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik

Met de aanleg van een vislift bij gemaal de Zwaan in Lopik heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een primeur in zijn werkgebied. Vissen kunnen straks vanuit de Maalvliet bij gemaal de Koekoek in Lopik de lift nemen naar de Lopikerwetering. Hiermee wordt het leefgebied van vissen flink vergroot en kunnen ze naar de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zwemmen en omgekeerd. Om de vislift te verbinden vanaf de Maalvliet met de Lopikerwetering, legt het waterschap een buis aan tussen beide watergangen. Via de vislift ontstaat dan ook een ecologische verbinding tussen de Maalvliet van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering.

Vissen nemen de lift

Via de vislift kunnen vissen zich makkelijk verplaatsen van de ene naar de andere watergang. Vanwege de overbrugging van twee meter peilverschil werkt de vispassage anders dan een traditionele vispassage. De kamers waar de vis doorheen zwemt, lopen als een soort wokkel naar beneden en zijn in een grote kring geplaatst. Ook heeft de vislift een monitoringssysteem met camera’s om te zien welke vissen er passeren. De stroomsnelheid van het water is op afstand aan te passen. Hierdoor kunnen verschillende soorten vissen makkelijker door de vislift zwemmen.

Gezonde visstand: schoon en gezond water

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit. Om deze barrières weg te nemen, zijn er vispassages ontwikkeld. Deze zorgen voor een goede ecologische verbinding van watergangen, zodat de vissen vrij kunnen bewegen over een groot gebied. De provincie Utrecht financiert de vislift mede vanuit Europese subsidie.