Vergroten waterdoorvoer Doorslagsluis (KWA+)

De Doorslagsluis heeft een flinke opknapbeurt nodig. De laatste restauratie van deze sluis is ruim 40 jaar geleden. Ook speelt hier een andere opgave. De sluis vormt namelijk in droge tijden een obstakel voor de aanvoer van voldoende zoetwater naar West-Nederland.

Daarom laat het waterschap de sluis zo restaureren dat onder water, beneden de sluishoofden, extra water kan worden aangevoerd.  Op de nieuwe sluishoofden komen elementen terug van de oude bedieningswerken van de sluis. Hierdoor wordt het aanzien van de sluis opgeknapt en behoudt de locatie zo veel mogelijk zijn cultuurhistorische uitstraling.

Bereikbaarheid tijdens de uitvoering

Tijdens de werkzaamheden is de route langs de Doorslagsluis voor voetgangers en fietsers zoveel mogelijk toegankelijk. Er is wel tijdelijk sprake van omleidingsroutes. Tijdens deze periode zorgen we voor duidelijke omleidingsbebording. De woningen, winkels en bedrijven aan de Herenstraat blijven gedurende het hele project bereikbaar. Voor doorgaand gemotoriseerd verkeer is de Herenstraat gedurende de hele uitvoering gestremd.  Dit verkeer leiden we met een kleine omleiding langs de bouwplaats. Parkeren aan de Herenstraat ter hoogte van de Doorslagsluis is tijdens de gehele uitvoering niet mogelijk met uitzondering van de aanwonenden.

Bevaarbaarheid van de Doorslag en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ).

Begin juli zijn er twee ontwerp-verkeersbesluiten ter inzage gelegd die betrekking hebben op de bevaarbaarheid van de Doorslag en Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ).  Van oktober 2022 tot april 2023 is de vaarweg tussen de draaibrug in Montfoort en de Doorslagsluis in Nieuwegein volledig gestremd. De stremming bij de Doorslagsluis loopt een maand langer door en is voorzien tot 1 mei 2023. Aanleiding voor de stremming is dat de Montfoortsebrug en de Doorslagsluis gerenoveerd worden. Om de stad en scholen goed bereikbaar te houden wordt tijdens de werkzaamheden een tijdelijke hulpbrug geplaatst. Om de overlast voor het vaarverkeer te verkleinen worden beide projecten zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen uitgevoerd.


Planning

De uitvoering start in oktober 2022 en duurt tot en met de zomer van 2023. In augustus en september start de aannemer met de voorbereidingen voor de uitvoering, waaronder het inrichten van het werkterrein.

Informatieavond 24 augustus 2022

Op woensdag 24 augustus organiseren we een informatieavond voor direct omwonenden. Tijdens deze avond informeren wij hen over de werkzaamheden en welke impact dit heeft op de omgeving.