Projectplan ‘Dijk- en oeververbetering zuidoever GHIJ Willeskop’ ter inzage voor belanghebbenden

Gepubliceerd op 11 december 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bereidt een dijk- en oeverbetering voor aan de zuidzijde van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) tussen Montfoort en Oudewater. De dijk voldoet niet overal aan de veiligheidsnorm en de constructie die de oevers beschermt tegen wegspoelen, verkeert op veel plaatsen in een slechte staat. Het projectplan, waarin staat hoe het waterschap de dijk- en oeververbetering uitvoert, ligt ter inzage voor belangstellenden.

Wat staat er in het projectplan?

Het doel van dit projectplan is om belanghebbenden inzage te geven in de werkzaamheden die het waterschap gaat uitvoeren. Het plan omvat niet alleen de technische aspecten en het ontwerp, maar ook hoe het project wordt ingepast in de omgeving en de maatregelen om eventuele nadelige effecten te voorkomen of te herstellen.

Projectplan inzien en inspraak

Het projectplan ‘Dijk- en oeververbetering zuidoever GHIJ Willeskop’ ligt tot en met 24 januari 2024 ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden het projectplan inzien en reageren op de plannen.

Op deze pagina is het projectplan digitaal in te zien en/of te downloaden. Ook kunt u de stukken inzien op het kantoor van het waterschap aan de Poldermolen 2 in Houten.

Meer informatie

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met Erika Copier via het telefoonnummer 030 – 634 57 00 of via het e‑mailadres willeskopghij@hdsr.nl.