Oplevering Waaiersluis in Gouda uitgesteld tot 1 april

Gepubliceerd op 25 februari 2022

De monumentale Waaiersluis in Gouda wordt op dit moment gerenoveerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en duren langer dan verwacht. De recreatie- en beroepsvaart kan bij de start van het vaarseizoen, 1 april, weer gebruik maken van de sluis.

Meer werkzaamheden

De vertraging van de werkzaamheden heeft verschillende oorzaken. Begin november werd de sluis al drooggezet, maar de wanden drogen langzaam, waardoor er met het voegen pas veel later kon worden gestart. Ook is na het droogzetten van de sluis extra werk zichtbaar geworden en zijn de levertijden van de benodigde materialen momenteel lang. De extra werkzaamheden zorgen ervoor dat de oorspronkelijke opleverdatum van 31 januari 2022 is uitgesteld naar 1 april 2022.

Op dit moment worden veel onderdelen op een andere locatie geproduceerd of hersteld. Deze nieuwe en herstelde onderdelen worden vervolgens geplaatst en geïnstalleerd. Halverwege maart wordt getest of alles goed werkt. In de laatste weken voor de oplevering worden de nieuwe hekwerken en informatieborden geplaatst, de verlichting opgeknapt en de bestrating hersteld. Mogelijk worden deze werkzaamheden deels in april uitgevoerd. Na de laatste opruimwerkzaamheden in april, is de 162 jaar oude sluis dan weer in volle glorie hersteld.


Meer informatie

Wilt u een overzicht bekijken van de werkzaamheden die al aan de Waaiersluis hebben plaatsgevonden?