Onderhoud oevers/beschoeiing

De helft van de oevers langs de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel is van particuliere perceeleigenaren. Het waterschap is onderhoudsplichtig voor ongeveer de helft van de oevers; in grote lijnen voor de oevers aan de zijde van het jaagpad. Binnen de kernen zijn de gemeenten veelal onderhoudsplichtig. Uit een visuele inspectie van de oevers blijkt dat veel oevers, beschoeiingen en keringen van het waterschap in een slechte staat van onderhoud verkeren. Een aantal hiervan blijft nu staan, omdat er genoeg tegendruk is vanuit de baggerlaag. Als deze laag straks is verwijderd, bestaat de kans dat de slechte beschoeiingen bezwijken.

Vervangen deel beschoeiing

Het waterschap gaat daarom in 2017 beginnen met het vervangen van een deel van de beschoeiing, daar waar deze ons eigendom is. Per jaar wordt een deel gedaan. De totale vervanging duurt vele jaren. Perceeleigenaren van aangrenzende oevers zijn volgens de Keur verantwoordelijk voor de goede staat van onderhoud van de oever(s) en beschoeiing langs hun perceel.

Twijfelt u?

Als u twijfelt over de staat van onderhoud van uw oever of beschoeiing, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via baggerenghij@hdsr.nl. Wij helpen u graag en denken, als u dat wilt, met u mee over de mogelijkheden.


Zie ook