Nieuwsbrief nummer 1 van 2018

Het is even stil geweest, nadat de aannemer is gestopt met de baggerwerkzaamheden van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ). In deze nieuwsbrief leest u hoe we verder gaan met het opknappen van de GHIJ. En wat er voor 2018 op de planning staat.